sp.a Melle

Jij maakt morgen!

HAP of HerstelActiePlan

Een oplossing voor Schauwegemstraat?

Heel wat bewoners van de Schauwegemstraat zijn de verkeershinder en de schade aan hun wagens en woningen meer dan beu. Tijdens de gemeenteraad van 22 februari kwam het probleem opnieuw aan bod; hetgeen leidde tot enige commotie. Uit een trillingenstudie komt duidelijk tot uiting dat in de Schauwegemstraat het wegdek de hoofdoorzaak is van deze problematiek. Daarnaast zijn zowel fiets- als voetpaden aan heraanleg toe om de veiligheid van de zwakke weggebruiker te garanderen.

Wim Verween lichtte het sp.a-voorstel toe om in Melle dringend werk te maken van een HerstelActiePlan. Een plan dat alle straten en voet- en fietspaden in Melle in kaart brengt en de nood aan herstelling of eventueel heraanleg vastlegt, er financiële middelen voor voorziet en hier een timing van deze werkzaamheden aan koppelt.

Enkel op deze manier kan er in Melle op een grondige manier werk worden gemaakt van de vele structurele problemen die er zich aan het wegdek, riolering, fiets- en voetpaden, etc voordoen.

De volledige tussenkomst uit de gemeenteraad kan je hier lezen of beluisteren.

De Schauwegemstraat wordt geconfronteerd met diverse problemen:

 • Te hoge verkeersdruk;
 • Te snel verkeer;
 • Te zwaar verkeer (De Lijn)
 • Structurele problemen zoals
  1. het wegdek dat uit betonplaten bestaat
  2. te smalle delen in de straat die niet geschikt zijn om tezelfdertijd twee rijrichtingen, een parkeerstrook en voet- en fietspaden te voorzien;
  3. fietspaden die bijna geen hoogteverschil hebben met de rijweg en hierdoor geen veilig gebruik garanderen;
  4. hetzelfde voor de voetpaden

Is het probleem in de Schauwegemstraat een uniek probleem in Melle? Ik denk het niet. En evenmin is het een probleem dat gisteren pas is ontstaan.

Het is één van de vele voorbeelden die aantoont dat er gedurende jaren geen werk is gemaakt van een degelijk HerstelActiePlan.

Laat het mij een HAP noemen, want het zal een HAP uit het budget nemen, maar het is nodig!

Een plan dat alle straten in kaart brengt en voor elke straat een timing weergeeft waarbinnen structurele werken moeten worden voorzien aan het wegdek of aan het voet- of fietspad.

Ik geef toe dat het huidige bestuur ook een erfenis draagt van vorige besturen, maar jullie hebben nu reeds meer dan 9jaar de tijd gehad en een dergelijk herstelactieplan is er nog steeds niet. Het is duidelijk niet jullie prioriteit!

Wij vragen dergelijk plan sinds de vorige legislatuur en jullie vonden een to-do-lijstje op basis telefonische klachten, een meldingskaart, een gespreksmoment tijdens een kermis of een feest of een vraag tijdens het dienstbetoon, meer of voldoende.

Maw. brandjes blussen waar het kan en waar het niet kan: het hoofd in de grond steken en hopen dat het probleem van zelf weggaat, maw. ad hoc beleid zonder visie.

Zodra de inwoners iets langer aandringen en een petitie opstellen of andere acties ondernemen, zijn jullie bereid om net iets meer te ondernemen, maar niet met het gewenste resultaat.

Maar beste heren en dames, het probleem kon al lang worden ondervangen: voer een proactief beleid en breng de problemen in kaart en voorzie een timing voor de heraanleg of herstellingswerken.

Hadden jullie dit gedaan, dan konden jullie bij elke vraag, bij elke klacht een duidelijk antwoord formuleren, wanneer welke werken gepland zijn.

Dergelijke suggesties doen wij al sinds de vorige legislatuur, maar jullie zijn hiervoor doof. Jullie prioriteiten liggen duidelijk ergens anders.

Als de Schauwegemstraat wordt aangepakt is er geen geld meer voor de rest! Een dooddoener als argument. Wie zal dit tegenspreken? Welke inwoner van de Schauwegemstraat heeft dan geen klein beetje schroom om te zeggen, ahwel dan is dit zo maar.

Maar is jullie argument correct of slechts half waar of klopt het voor geen meter?

Door jullie keuze om de gemeentebelasting en de oppervlaktebelasting voor zelfstandigen te verhogen, werd er sinds het begin van deze legislatuur een aanzienlijke meerinkomst gegenereerd. Als ik mij niet vergis 6 miljoen euro. Waar wordt dit geld voor gebruikt?

De leninglast daalt. Er is dus ruimte om te lenen.

Ik ben ervan overtuigd dat op het einde van de legislatuur de burgemeester en zijn college een goed rapport zal krijgen voor het financiële beleid, maar hoe staat het met het andere beleid?

De ruime publieke opinie wordt hier nogmaals bespeeld, maar ik verkies een gemeente die minder spaargeld heeft, maar waar het geld van de inwoners wordt gebruikt voor zaken die de inwoners zelf wensen, bvb voor het herinrichten van straten.

Maar nogmaals, jullie keuzes zijn duidelijk de onze niet!

De uitgevoerde metingen staven de stelling van de bewoners dat de betonplaten trillingen veroorzaken die voor hinder en zelfs schade in de woningen zorgt.

Het weren van vrachtwagens zal de hinder verminderen, maar zolang de bus door de Schauwegemstraat rijdt, zullen de trillingen blijven en kunnen er ook geen degelijke snelheidsremmende maatregelen worden genomen.

Biedt een alternatieve route van De Lijn een oplossing? Dat is mogelijk, maar hiervoor zal er een overleg tussen de gemeente en De Lijn noodzakelijk zijn.

Misschien is het daarom aangewezen dat er op de hoorzitting van 1 maart ook een vertegenwoordiger van De Lijn aanwezig is?

Maar zelfs indien De Lijn toezegt om een alternatieve route te gebruiken, bestaat de kans dat na afzienbare tijd er opnieuw Lijnbussen door de Schauwegemstraat rijden en voor dezelfde problemen zorgen.

Er is volgens ons maar één degelijke oplossing en dat is een volledige structurele aanpak en de totale heraanleg van de Schauwegemtraat ifv verkeersveiligheid.

Wij stellen hierbij slechts één voorwaarde en dat is dat er een bindend actieplan wordt opgesteld met een timing om de straten in Melle structureel aan te pakken.


Aangemaakt door Wim Verween - 23 februari 2016

Vind meer (op deze site)

Herbeluister

Herbeluister de gemeente- of ocmw-raad.

Zoek artikelen

Zoek in ons archief naar eerder verschenen artikelen.

Contacteer ons!

Heeft u vragen, opmerkingen? Laat het ons weten!.

Schrijf in op onze nieuwsbrief


sp.a in Melle