sp.a Melle

Jij maakt morgen!

Autodelen

Geen autodelen in Melle

In de "Melle in Beweging" van april stond dat Melle wacht om autodelen in te voeren. Wij vroegen ons af waarom deze meerderheid alweer een beslissing neemt die strijdig is met hun verkiezingsbeloften. sp.a betreurt dit en Wim Verween vroeg naar de reden in de gemeenteraad van april 2016. U kan hier de vraag beluisteren en nalezen.


De voordelen van het autodelen zijn gekend.
In "Melle in Beweging" vernemen we dat jullie er voor kiezen om nog even te wachten met het invoeren van het autodelen, maar dat geïnteresseerden terecht kunnen in Merelbeke Flora, het centrum van Merelbeke en een aantal standplaatsen te Gentbrugge. Ik dacht eerst dat dit een vroege aprilgrap was.

Om het autogebruik te verminderen verplichten jullie geïnteresseerde om zich te verplaatsen naar de omliggende gemeenten. Dit verlaagt niet alleen het gebruiksgemak maar stimuleert autogebruik en dat willen we nu juist beperken.

Is het dan ook niet beter om dergelijke locaties in Melle te voorzien? Dicht bij een vlot bereikbare plaats zoals een treinstation of een stopplaats van tram of bus. In Melle zijn er voldoende dergelijke stopplaatsen zoals het station ih Centrum en Gontrode.

Het college van burgemeester en schepenen besliste om nog even te wachten ondanks dat er 'maar' 17 Melse gezinnen na één bevraging via "Melle in Beweging" reeds te kennen gaven dat zij autodelen wensten te gebruiken.

Waarom nog even wachten?
Welke factoren moeten er gunstiger worden vooraleer autodelen zal worden ingevoerd?
De huidige motivatie van deze afwachtende houding is (zoals in een aantal andere dossiers): "de kosten kunnen hoog oplopen dus wij wachten af".

Schepen Gistelinck merkte in maart 2015 terecht op dat Merelbeke langzaam startte met een Cambio project, maar dit werkt nu goed. Merelbeke had niet alleen de overtuiging maar ook de politieke wil om autodelen in te voeren. Jullie beschikken hier duidelijk niet over en dit ten nadele van 17 Melse gezinnen die aangaven dat zij interesse hadden in het autodelen.

Dat sp.a een voortrekker wil zijn van het autodelen in Melle maakten we reeds een jaar terug duidelijk met onze vraag in de gemeenteraad en de daaropvolgende infoavond.

Cambio vergt het grootste engagement van de gemeente en enkel dit systeem werd onderzocht. Jammer, want dit systeem vergt zowel een financiële investering als enkele openbare parkeerplaatsen. Er zijn nochtans vormen van autodelen die geen geld kosten en geen parkeerplaatsen innemen. Zo werd bvb het particuliere autodelen niet onderzocht

And last but not least: Melle beschikt over 8 wagens (personenvoertuigen en camionettes) die in aanmerking komen voor het autodelen. Deze rijden gemiddeld 7 à 8 duizend kilometer. Dit maakt de kilometerprijs voor de gemeente zeer hoog. Indien deze worden uitgeleend aan de Melse bevolking zouden deze wagens ook sneller kunnen worden vervangen door milieuvriendelijkere alternatieven.

Ons inziens de zoveelste gemiste kans om een milieuvriendelijke maatregel te realiseren. Een maatregel die van belang kan zijn in het behalen van het klimaatneutrale label van de gemeente.

Er reageerden 17 gezinnen verdeeld over het ganse grondgebied van Melle. Waaronder de helft uit het centrum van Melle.

  • Is dit geen voldoende teken dat autodelen een goede basis tot succes heeft?
  • Is het station van Melle centrum dan ook niet de meest geschikte locatie om te starten met dit project?

Enkele van deze gezinnen gaven in hun melding duidelijk te kennen dat zij autodelen wensen te gebruiken of dit al deden als zij in een andere gemeente (bvb Ledeberg) woonden en dat zij dit zeker ook zouden doen nu zij in Melle wonen. Maar jammer genoeg kan dit nog niet in Melle.

  • Werden deze geïnteresseerde Mellenaars na de oproep in MIB van juni 2015 nog gecontacteerd of hebben zij het standpunt van het CBS vernomen via de "Melle in Beweging"?
  • Werd de milieuraad betrokken bij dit voorstel?
  • Werden bedrijven, instellingen edm betrokken bij deze bevraging?

Hoe kan het CBS tot een dergelijke conclusie komen als de bevraging beperkt is en er geen verdere dialoog wordt gevoerd? Tenzij dat het een schijnmanoeuvre was om jullie goede wil te tonen tov van een voorstel van de oppositie.

Maar ook dan begrijp ik het niet: want was het realiseren van autodelen niet één van de 119 beleidsdoelstellingen was in het verkiezingsprogramma van DC&V en NV-A? Ik kan alleen vaststellen dat dit alweer (net zoals het stationsgebouw) nu nog niet wordt gerealiseerd.

Misschien is er nog hoop dat jullie tegen het jaar van de gemeenteraadsverkiezing deze draad weer opnemen. Intussen gingen er dan weer zoveel jaren voorbij zonder de gunstige invloed van alle voordelen die het autodelen heeft.

Als sp.a verzetten we ons tegen deze manier van werken en ook jullie conclusie. Wij wensen zeer duidelijk voorop te stellen dat wij alle geïnteresseerden en ook de doelgroepen zoals mobiliteitsverenigingen en bedrijven zouden betrekken bij dit project en hen zouden uitnodigen voor een bespreking.

Ik hoop dat onze motivatie duidelijk is : autodelen heeft een onmiskenbaar voordeel voor het milieu, de verkeersdruk en het is kostenbesparend voor de gebruikers en voor alle duidelijkheid daar mogen gemeentelijke financiële middelen tegenover staan.

Wij vernamen dan ook graag

  • Waarom er geen bedrijven, instellingen of belangengroepen zoals Autopia, Mobiel21, fietsersbond, voetgangersbeweging, milieuraad, edm... werden bevraagd?
  • Werd - en zo niet waarom - er enkel bevraagd ifv Cambio en niet ifv het particulier autodelen of het ter beschikking stellen van het gemeentelijke wagenpark?
En niet onbelangrijk
  • Wat is de motivatie van CD&V en NV-A om het invoeren van autodelen uit te stellen ondanks dat dit in jullie beleidsdoelstellingen staat?
  • Wordt dit idee later terug opgenomen of voor hoe lang wordt dit uitgesteld?


Aangemaakt door Wim Verween - 19 april 2014

Vind meer (op deze site)

Herbeluister

Herbeluister de gemeente- of ocmw-raad.

Zoek artikelen

Zoek in ons archief naar eerder verschenen artikelen.

Contacteer ons!

Heeft u vragen, opmerkingen? Laat het ons weten!.

Schrijf in op onze nieuwsbrief


sp.a in Melle