sp.a Melle

Jij maakt morgen!

OCMW

Politiek machtsspel schaadt het algemeen belang

sp.a maakte tijdens de gemeenteraad van december 2016 zeer duidelijk dat er een samenwerkingsproblematiek bestaat tussen de gemeente en het OCMW van Melle. De essentie hiervan schuilt niet in het aangekaarte IT-probleem, maar in het feit dat er de voorbije jaren onvoldoende tot geen aandacht was voor het opstarten van het samenwerkingsproces en dat dit recent op basis van een schriftelijke overeenkomst wordt afgedwongen door de bestuursmeerderheid. Een externe audit laat hierover geen enkele twijfel en het IT-probleem legt dit duidelijk bloot.

Een samenwerking komt best tot stand aan de onderhandelingstafel en niet vanuit een verplichting of een schriftelijke overeenkomst. Zonder dat er voorafgaandelijke besprekingen plaatvinden, wederzijds vertrouwen wordt opgebouwd, afspraken worden gemaakt en eindigt in een concrete samenwerking, is de kans op succes bij een gedwongen samenwerking uiterst klein.

De voorbije maanden gaf het OCMW voldoende signalen dat de IT-configuratie tijdig (voor 1 januari 2017) diende te worden vervangen of dat de bescherming van de privacy van de OCMW-cliënten mogelijks in gevaar kwam. De bestuursmeerderheid hield op het allerlaatste moment het aankoopvoorstel van het OCMW in december tegen onder het mom van "te duur en geen daad van goed bestuur". Dat het OCMW-cliënteel - één van de zwakste doelgroepen binnen onze maatschappij - hier mogelijks opnieuw de dupe van is, is voor sp.a onaanvaardbaar.

Als iemand hulp nodig heeft, dan moet deze zonder schroom bij het OCMW terecht kunnen. Het OCMW is het sociaal huis bij uitstek dat een laagdrempelige en diverse dienstverlening aanbiedt.

Het uitstelbeleid en het machtsspel binnen de bestuursmeerderheid schaadt hiermee de publieke dienstverlening en hierdoor het algemene belang. Wij vinden dit onaanvaardbaar!

U kan de Wims tussenkomst uit de vorige gemeenteraad hier beluisteren.


Elders op het web
Het nieuwsblad: Gemeente en OCMW op ramkoers: "Zo erg heb ik het in 17 jaar niet meegemaakt"
Externe OCMW raad ivm aankoop mailserver

Aangemaakt door Wim Verween - 10 januari 2017

Vind meer (op deze site)

Herbeluister

Herbeluister de gemeente- of ocmw-raad.

Zoek artikelen

Zoek in ons archief naar eerder verschenen artikelen.

Contacteer ons!

Heeft u vragen, opmerkingen? Laat het ons weten!.

Schrijf in op onze nieuwsbrief


sp.a in Melle