sp.a Melle

Jij maakt morgen!

#PROTECTIONNOW

Doe mee met acties op Wereldvluchtelingendag

Op 20 juni is het Wereldvluchtelingendag. Wereldwijd zijn meer dan 60 miljoen mensen op de vlucht voor oorlog en geweld. Velen daarvan krijgen vandaag niet de bescherming waar ze recht op hebben. Ze zitten opeengepakt in overvolle kampen en worden slechts met mondjesmaat toegelaten in Europa. Een gebrek aan beleid, maar ook racisme en vooroordelen, zorgen ervoor dat ze moeilijk een woning of werk vinden. Daarom voeren Vluchtelingenwerk en al haar leden die dag actie voor meer en betere bescherming voor vluchtelingen en asielzoekers.


In memoriam

Anne-Marie Maenhout 1958 - 2017

Diep bedroefd nemen Curieus en sp.a-Melle afscheid van Anne-Marie.

Gedreven en gemotiveerd, inspirerend en recht door zee. Haar persoonlijkheid kenmerkte haar, je wist wat je aan haar had.


circulatieplan

Proefperiode circulatieplan wijk Elsdries.

Een dikke maand geleden deed de gemeente een proefopstelling in de wijn Elsdries om 3 belangrijke zaken uit te testen:

  • Hoe leggen we het laatste stuk van de Schauwegemstraat opnieuw aan
  • Hoe kunnen we openbaar vervoer vlot en toegankelijk houden
  • Hoe kunnen we het sluipverkeer afremmen


Vakantiejob

Vakantiejobs gezocht vanaf 15, 16 of 18 jarige leeftijd?

De vakantiemaanden komen in zicht, voor veel studenten het sein om de cursussen aan de kant te gooien en uitgebreid te gaan luieren, festivallen of rondreizen. Ook een vakantiejob staat bij velen op het programma, al dan niet dik tegen hun zin.


#JijMaaktMelle

Plan sp.a-Melle voor toekomst van het Gemeenteplein.

De meesten, om niet te zeggen iedereen, van jullie weten dat er reeds lang ernstige verkeersproblemen zijn op diverse locaties in Melle, waaronder het Gemeenteplein.


vluchtelingen

Melle en vluchtelingen: wat kan je doen?

Enkele sp.a-bestuursleden gingen in op de oproep (Melle in Beweging editie januari 2017) van de gemeente en OCMW naar vrijwilligers om vluchtelingen te ondersteunen tijdens hun integratietraject en zoektocht naar een geschikte woning of tewerkstelling.


In memoriam

Chantal Van Leuven 1963 - 2017

We verliezen een warme, lieve en spontane vrouw voor wie helpen, ondersteunen en solidariteit voor de medemens van zelfsprekend waren.


1 mei

Feest van de Arbeid!

Traditiegetrouw organiseert sp.a diverse activiteiten rond 1 mei, het feest van de socialisten.

Ook in Melle houden we deze traditie in eer. Op de dag voor 1 mei organiseren wij steeds een activiteit waar we gezellig samen genieten van wat lekkers en kunnen bijpraten met de vrienden van de rode familie.


stationsgebouw

sp.a krijgt gelijk over het renovatiedossier van het historische stationsgebouw.

Tijdens de gemeenteraad van april 2017 had Wim Verween kritische bedenkingen bij de ernst waarmee er door de vorige CD&V en NV-A bestuursmeerderheid beslissingen werden genomen over de renovatie van het historische stationsgebouw en de erfpachtovereenkomst die hiervoor werd afgesloten. sp.a had van bij het begin van de erfpachtovereenkomst ernstige bedenkingen over de kostprijs (1,7 miljoen) en de meerwaarde dat dit gebouw aan de Mellenaar zou bieden. Omdat CD&V en NV-A tijdens de vorige legislatuur een speerpunt tijdens de verkiezingscampagne maakten van dit project, werden enkele belangrijke beslissingen over de erfpachtovereenkomst in de verf gezet. Tijdens deze bespreking gaf Ann Daelemans (NV-A) toe dat de beslissing tot renovatie van het stationsgebouw door de huidige CD&V en NV-A bestuursmeerderheid werd herzien op basis van de kosten-batenanalyse. Een bevestiging van het sp.a-standpunt dat reeds jaren terug werd naar voor gebracht in de gemeenteraad.


Automatische rechtentoekenning

Als je recht hebt op iets, waarom moet je er dan naar vragen?

Sommige aanvullende rechten (bvb gratis huisvuilzakken) kunnen automatisch worden toegekend. Waarom moet in Melle dit nog worden aangevraagd. Deze vraag stelde Wim Verween, sp.a-gemeenteraadslid, aan de CD&V en NV-A bestuursmeerderheid tijdens de gemeenteraad van april 2017. De vraag kan u hieronder lezen of beluisteren.


Brouwerij Huyghe

Is er plaats in Melle voor de uitbreiding van brouwerij Huyghe?

Op de gemeenteraad van 20 maart 2017 werd het ruimtelijk uitvoeringsplan voor de uitbreidingsplannen van de brouwerij Huyghe voor het eerst besproken.


Park Ten Hove

Gemeentelijke vrijwilligers

Bewoners van Park Ten Hove willen chalet Park Ten Hove op regelmatige tijdstippen (bvb tweemaandelijks of zes keer per jaar) openstellen zodat zij er activiteiten kunnen organiseren die de buurt samenbrengen.


Straatgeveltuintjes

Straatgeveltuintjes in Melle

In de gemeenteraad van 20 september 2016 stelde Wim de vraag of Melle bereid is om het aanleggen van straatgeveltuintjes bekend te maken en te promoten en om hiervoor een reglement op te stellen.

Schepen Gistelinck zei toen:

  1. We beschikken niet over een reglement rond straatgeveltuintjes. Het ontbreken van een reglement staat het initiatief niet in de weg. Want bij het initiatief dat er nu is, is slechts een heel klein deel van de gevels in Melle betrokken. Wij staan open voor een reglement en kunnen er gerust één opstellen. Dat is geen probleem.
  2. We gaan bekijken hoe we de Mellenaars kunnen ondersteunen bij de aanleg van straatgeveltuintjes en hoe er promotie kan worden gemaakt.
  3. We zouden eigenlijk willen vragen aan het regionaal agentschap Schelde en Durme of dat kan in het reglement voor kleine landschapselementen


eerlijke en correcte communicatie

sp.a-Melle kiest voor een eerlijke en correcte communicatie.

Artikel met leugens aanvaarden wij niet.

Naar aanleiding van de komende gemeenteraad van 20/03, besloten wij met sp.a de buurtbewoners uit de Klinkerlaan, Eikerwegel, Brusselsesteenweg en Geraardsbergsesteenweg op de hoogte te brengen van een agendapunt op deze raad over Brouwerij Huyghe.

Hierin dient de gemeenteraad de opmaak en de financieringswijze ven het RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) voor brouwerij Huyghe goed te keuren. Aangezien het RUP breder gaat dan de voorgestelde uitbreidingsplannen van de brouwerij, vonden wij het nuttig de buurtbewoners uit te nodigen op deze gemeenteraad. Dit om de betrokken buurtbewoners correct te informeren over de toekomst van hun buurt.


Vuntebeek

Bestendige deputatie van Oost-Vlaanderen geeft buurtbewoners Oude Heirbaan gelijk.

De verkavelingsvergunning voor 17 bedrijfsloodsen en vier wooneenheden was iets teveel van het goede voor Jacqueline Vermeulen. Jacqueline besprak de problematiek met ons bestuur en er werd beslist om zowel door de buurtbewoners als sp.a elk apart onze eigen bezwaren tegen deze vergunning in te dienen bij het college van Burgemeester en Schepenen van Melle.


Zitpenningen

Hoeveel ontvangt een raadslid per zitting van de OCMW/gemeenteraad?

sp.a Melle biedt volledige transparantie over de inkomsten van haar politieke mandatarissen

Na de vraag in de gemeenteraad van februari 2017 werd vanuit de CD&V en NV-A meerderheid beloofd om open te communiceren over de lonen en zitpenningen die de burgemeester, de schepenen en de raadsleden van de meerderheid ontvangen (zie krant Het Laatste Nieuws Melle van 6 maart 2017).


klimaatbos

U-Gent plant een klimaatbos te Melle

Op vrijdagnamiddag 17 februari - dikketruiendag - werd tussen 12u en 18u door meer dan 350 vrijwilligers het UGent-klimaatbos aangeplant van 2,5 ha. Dit betekent 4840 bomen, verdeeld over 22 clusters van elk 220 bomen. De plantactie vond plaats op een domein naast het Geerbos op 300m van station Kwatrecht.


#JijMaaktMelle

Duurzame campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Beste leden, vrienden en sympathisanten

Het lijkt nog veraf, maar de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen zal sneller van start gaan dan we denken.

Daarom is het belangrijk om als partij de denkoefening te maken en te brainstormen over de aanpak van onze verkiezingscampagne.


OCMW

Bestuursmeerderheid keurt voor de tweede keer het OCMW-voorstel af om een beveiligde server aan te kopen

De besprekingen om tussen gemeente en OCMW samen te werken rond een gemeenschappelijk IT-gebeuren startten tijdens de zomer 2016. Na diverse gesprekken tussen ambtenaren en beleidsmensen van zowel de gemeente als het OCMW volgde een doorlichting en werd er op 3 september een auditrapport over de ICT-werking van het OCMW en de gemeente opgesteld door Cevi (Centrum voor informatieverwerking).


Lijsternest

RUP Lijsternest

De vraag van de buurtbewoners naar heraanleg van deze groenzone rond het GOC Lijsternest dateert van meer dan tien jaar terug. Het RUP voor het Lijsternest werd op 18 mei 2015 definitief goedgekeurd en op 1 juli 2015 werd een bespreking met geïnteresseerde buurtbewoners georganiseerd.

Op 9 februari 2016 volgde een eerste ontwerp van heraanleg dat opnieuw aan de buurt werd voorgesteld. Intussen zijn we 9 maanden verder.


Mellenaar geeft een matige score aan de gemeentelijke dienstverlening.

Melle staat op de 176ste plaats na de tevredenheidstudie van de krant Het Nieuwsblad.

Een jaar lang werden alle 308 gemeenten onder de loep genomen door het Nieuwsblad. Van groendienst tot blauw op straat. Van containerpark tot cultuuraanbod. Van burgemeester tot openbaarheid van de gemeente. De resultaten werden niet zo lang terug gepubliceerd. Deze tevredenheidenquête plaatst Melle op de 176ste plaats, met een gemiddelde score van 6,7 op 10.


Gemeenteschool

De Gemeenteschool: JA!
De leugens: NEE!

Wat een soap, je zou denken dat er een speciaal scenario werd voor geschreven: Gemeentelijke Basisschool Melle.

Al veel langer dan vorige legislatuur sleept het dossier aan. Maar laten we eerst en vooral eens terug keren in de tijd. We schrijven oktober 2012; onze heer burgemeester en zijn team halen een zeer mooie score, en door hun kartel een absolute meerderheid.


#EerlijkIsBeter

Krijgt de Mellenaar waar voor zijn geld?

De jaarrekening is een weergave van inkomsten en uitgaven, dat het gevoerde beleid in 2015 weergeeft, maw hoe duidelijker dit document, hoe transparanter de beleidsvoering.

De jaarrekening 20145 legt spijtig genoeg de pijnlijke vaststelling bloot dat sommige beleidsdoelstellingen niet worden uitgevoerd of onvoldoende worden gerealiseerd. Er wordt in het bijzonder schromelijk tekort geschoten ten opzichte van de Melse senior.


OCMW

Het (progressief) beleid van het OCMW: een understatement

Zoals U weet, zijn we halverwege de legislatuur en sp.a nam daarom graag de tijd om een kritische blik te werpen op het gevoerde OCMW-beleid van Melle.

Ons inziens worden te vaak aan diverse doelgroepen onvoldoende aandacht geschonken. Zowel senioren, allochtonen, personen met een handicap en een aantal minderheden zoals bvb. Vluchtelingen worden nauwelijks voorzien in of betrokken bij het Melse beleid.


Studio M.

Geen totaalvisie

Op de gemeenteraad van februari 2016 heeft Jan Raepsaet een vraag over Studio M. Hij had opgemerkt dat de gemeente wel erg veel geld pompt in Studio M. Buiten de aankoop (918 750 euro) is er tot op vandaag al 240 000 euro geïnvesteerd in het opknappen van dat gebouw. Iedereen die het gebouw kent zal hem gelijk geven.... echt gezelliger is het er niet op geworden, meer nog, het blijft een groot lomp gebouw dat buiten het centrum van Melle ligt. Wij weten heus ook wel dat dit gebouw gebruikt wordt (we gebruiken het trouwens zelf elk jaar voor onze Curieus rommelmarkt) toch vinden wij 240 000 euro veel geld voor iets wat een bodemloze put lijkt.

Vind meer (op deze site)

Herbeluister

Herbeluister de gemeente- of ocmw-raad.

Zoek artikelen

Zoek in ons archief naar eerder verschenen artikelen.

Contacteer ons!

Heeft u vragen, opmerkingen? Laat het ons weten!.

Schrijf in op onze nieuwsbrief


sp.a in Melle